Kwaliteit- & Projectmanagement Opleiding, Training & Cursus

Project Management beroepen

Projectmanagers

Projectmanagers zijn professionals die een team organiseren om ervoor te zorgen dat projecten op tijd, binnen het budget en met de gestelde doelen worden voltooid. Ze zijn vaak belast met het leiden van vergaderingen, het maken van planningen, het beheren van budgetten, het onderhouden van contacten tussen het team en belanghebbenden en het beheren van risico's. Project managers kunnen werken op elk type project, zoals Agile of Waterval. Projectmanagers zijn over het algemeen meer belast met de logistiek om een project succesvol te maken. 

IT-project managers

IT-projectmanagers zijn verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, toewijzen van middelen voor, budgetteren en succesvol uitvoeren van de specifieke IT-doelstellingen van organisaties. Voor software en webdevelopment werken project teams vaak volgens de Agile methodiek, bijvoorbeeld met Scrum principes. De project managers worden dan scrum masters genoemd. Scrum masters zijn exclusief voor Scrum projecten en Scrum teams in IT omgevingen. Terwijl de scrum master zich meer richt om het projectteam succesvol te laten zijn. Bekijk hier hoe je projectmanager kunt worden.

Scrum Master

Een Scrum Master is een professional die een team door een project leidt met behulp van agile projectmanagementtechnieken. Een Scrum Master faciliteert alle communicatie en samenwerking tussen leidinggevenden en teamspelers om een succesvol resultaat te garanderen. 

De Scrum Master is de teamrol die ervoor verantwoordelijk is dat het team de agile waarden en principes naleeft en de processen en praktijken volgt die het team is overeengekomen te gebruiken.

Wat is het verschil tussen een projectleider en projectmanager?

Een projectleider managen vaak kleinere projecten en zijn verantwoordelijk voor minder budget en projectleden. Een projectmanager werkt vaak aan grote projecten. Groot in omvang, duur, complexiteit en aantal medewerkers. De functie is vertegenwoordigt in veel sectoren. Bekijk hier de projectleider beroepen per sector:

Projectmanagement opleidingen

Projectmanagement gaat over het leiden van projecten. Denk hierbij aan de organisatie, projectplanning, uitvoeren en afronding van projecten. Bij een opleiding projectmanagement leer je leidinggeven aan een project en bewaak je de kwaliteit van het werk dat gedaan wordt. Als projectmanager of projectleider doe je dat op basis van een projectplan, waarin concreet staat beschreven welke doelen je wilt bereiken en aan welke criteria het werk moet voldoen.

Bekijk onze e-learning pagina voor de meest populaire projectmanagement trainingen die je online kunt volgen

Waarom een opleiding projectmanagement?

Bijna alle bedrijven en organisaties werken projectmatig. Dus als je hogerop wilt komen is het belangrijk om projectmatig te leren werken en leiding te kunnen geven aan projecten. Er zijn verschillende methoden op het gebied van projectmatig werken. Project management kun je op HBO niveau en MBO niveau volgen. Met een erkend project management certificaat zorg je voor een solide basis voor je verdere carrière.

Welke projectmanagement opleidingen en cursussen zijn er?

Er zijn verschillende belangrijke projectmanagement methodieken. Per methode leggen we kort uit wat de kenmerken zijn:

Projectmanagement cursussen

Tijdens een cursus projectmanagement leer je stap voor stap hoe je een project opzet. Je leert een vooraf bepaald doel binnen een gestelde termijn en met een bepaald budget bereiken. Dat klinkt simpel, maar dat is het zeker niet altijd. Veel cursussen zullen in meer of mindere mate elementen van Agile bevatten, omdat bedrijven daar steeds meer om vragen. Elke training zal je leren een projectplan te schrijven, effectief te communiceren en leiding te geven.

IPMA trainingen

IPMA staat voor International Project Management Association. Er zijn 3 certificeringen mogelijk:


Elke training biedt een combinatie van theorie en rollen-spellen, waardoor je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen. Een IPMA-certificering dien je elke 5-jaar opnieuw te behalen. In vergelijking met andere projectmanagement-methodieken is er binnen IPMA relatief veel aandacht voor de “zachte kant” van projectmanagement.

PRINCE2

PRINCE2, in Nederland geïntroduceerd door Pink Elephant, is een bekende methode voor projectmanagement. PRINCE2 is toepasbaar op alle projecten en kenmerkt zich door 7 principes, 7 thema’s en 7 processen. Als beginner start je met PRINCE2 Foundation, waarna je PRINCE2 Practitioner kan gaan doen. Ook zijn er FastTrack mogelijkheden waarbij je in 4 of 5 dagen zowel Foundation als Practitioner doet, inclusief examen. PRINCE2 is vooral bekend in Nederland en Engeland. PRINCE2 is een beschermde term. Opleiders die geaccrediteerd zijn herken je aan het 'Axelos' logo. Als je je inschrijft voor een training, boek je daar standaard een examen bij.

PMBoK

PMBOK staat voor Project Management Body of Knowledge en het is de volledige verzameling processen, best practices, terminologieën en richtlijnen die worden geaccepteerd als normen binnen de projectmanagementindustrie. Omdat het geheel van projectmanagement kennis constant groeit naarmate beoefenaars nieuwe methoden en best practices ontdekken, wordt de body of knowledge continue bijgewerkt en opnieuw verspreid. Dit is een inspanning die onder toezicht staat van het Project Management Institute (PMI), de wereldwijde non-profit ledenvereniging van PM-professionals die de PMBOK vastlegt en publiceert in het boek ' A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).

Projectmatig werken

In deze training werk je aan je eigen project. Je leert over projectmatig werken, door de PM-technieken gelijk toe te passen op je eigen project. Dat is twee vliegen in één klap!

Projectmanagement in software ontwikkeling

Agile trainingen

Ook Agile een projectmanagementmethode die ontstaan is binnen de software ontwikkeling. Agile werken wordt gekenmerkt door het vermogen in te spelen op veranderende omstandigheden, zonder daarmee de uitkomst van een project op het spel te zetten. Complexe projecten worden opgedeeld, zodat ze behapbaar worden. Bij een cursus Agile werken staan vaardigheden als communiceren en flexibiliteit centraal.

Rational Unified Process (RUP)

Rational unified process (RUP) is een ontwikkelingstechniek voor softwaretoepassingen met veel hulpmiddelen om te helpen bij het coderen van het uiteindelijke product. RUP is een objectgerichte benadering die wordt gebruikt om te zorgen voor effectief projectbeheer en hoogwaardige softwareproductie.

Scrum trainingen

Scrum, vaak aangeboden in combinatie met Agile, is oorspronkelijk een ontwikkelmethode voor software. Nu wordt Scrum overal binnen organisaties gebruikt als managementtechniek. De Scrum werkwijze is gestoeld op interdisciplinaire teams die in korte tijdsperiodes, of sprints, werkende producten of diensten leveren. Tijdens de loop van het project kan continu geschaafd worden aan de eisen van het project. Een training Scrum Foundation van een dag of twee biedt al een goede basis. Als je je verder wilt verdiepen kun je doorgaan met een training Scrum Master of Scrum Product Owner.

PMP

PMP staat voor Project Management Professional en is een van oorsprong Amerikaanse methodiek die ontwikkeld is vanuit de bouw. PMP is dan ook vooral bekend in Amerika. Deze uitgebreide methodiek biedt de mogelijkheid om je binnen het projectmanagement te specialiseren op verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld Agile.

Onderwerpen die in een projectmanagement cursus worden behandeld:

Projectplanning en planningstechnieken, budgettering en financiering, projectmanagement-rollen, projectmanagementsoftware, Microsoft Project, Gantt grafiek, leidinggeven, Mindmappen, Kanban, Werken in projectteams, project management processes, project management process flow chart.

Fasen van projectmanagement

In projectmanagement zijn er vijf fasen: initiëren, plannen, uitvoeren en controleren. Tijdens de initiatie fase wordt de waarde van het project bepaald, evenals de haalbaarheid ervan. Voordat het project wordt goedgekeurd of afgewezen, worden deze twee documenten gemaakt om het werk te verkopen aan belanghebbenden of sponsors: een Business Case en een haalbaarheidsstudie. Tijdens de planning fase wordt een ​​projectteam samengesteld en begin je met de planning van het project, zodat het zijn doelstellingen binnen budget en op tijd kan bereiken. Als je klaar bent met de planning, ga je verder in de uitvoering fase en is het tijd om het project te starten. Ten slotte is er nog de monitor en controle fase. Tijdens deze fase worden alle aspecten van het projectplan gemonitord en gecontroleerd.

Projectmanagement blogs om alvast in de stemming te komen

- Pmtips. Dit blog behandelt een reeks onderwerpen voor projectbeheer die op dit moment populair zijn.

- Project lab. - Het Projectlab is een geweldige plek om te bezoeken als je casestudy's wilt bekijken over projectmanagementgerelateerde onderzoeken.

- A Girl’s Guide to Project Management. Elizabeth brengt de broodnodige vrouwenstem naar projectmanagement. Zij is een ervaren projectmanager en auteur. "A Girl's Guide to Project Management" is een geweldige hulpbron voor alle projectmanagers. Het bevat nieuws uit de branche, meningen en verslaggeving van evenementen. Je kunt hier gratis sjablonen vinden en ook toolkits.

Kwaliteitsmanagement: de essentie

Kwaliteitsmanagement is een onderdeel van management en richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van een product, proces of dienst of zelf van een hele organisatie. Daarvoor zijn internationale standaarden ontwikkeld zoals NEN en ISO. Met een ISO 27001 certificering laat je als bedrijf bijvoorbeeld zien dat je voldoet aan hoge criteria op het gebied van informatieveiligheid. Met een training kwaliteitsmanagement leer je in de praktijk om zo’n kwaliteitssysteem binnen je organisatie te implementeren en beheren. Verandermanagement en procesmanagement maken daar deel vanuit. Ook zijn er speciale opleidingen voor kwaliteitsmanagement in de zorg.

Voor wie is een opleiding kwaliteitsmanagement geschikt?

Een kwaliteitsmanager is er continu op gericht om de processen binnen zijn bedrijf te verbeteren. Hij doet niks liever dan innoveren en weet als geen ander hoe hij die innovaties organisatiebreed implementeert.

De 4 belangrijkste kwaliteitsmanagement standaarden

ISO

ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. NEN beheert de ISO-standaarden in Nederland. ISO 9001 is misschien wel de bekendste standaard voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Tijdens een training op het gebied van ISO leer je de eisen van het systeem kennen en hoe deze te implementeren binnen de organisatie. Ook leer je alles over het voeren van interne audits en de directiebeoordeling.

INK

Het INK is een Nederland managementmodel dat door organisaties gebruikt kan worden om prestaties te verbeteren. Tijdens een training INK leer je over de vijf fundamentele kenmerken waarover een organisatie moet beschikken om succes te hebben. Ook maak je kennis met negen aandachtsvelden die binnen het INK-model gedefinieerd zijn en waar, volgens dit model, het management aandacht aan moet besteden.

Lean

Lean is een enorm populaire productiemethode die ontwikkeld is in de fabrieken van Toyoto. De meeste kwaliteitsprogramma’s zullen in meer of mindere mate elementen van Lean bevatten. Centraal staat het verbeteren van bedrijfsresultaten door verspilling te elimineren. Tijdens een training lean management leer je alles over de 5 Lean principes:

  • Het specificeren van de toegevoegde waarde van het eindproduct
  • Het definiëren van alle activiteiten
  • Het verwijderen van overbodige activiteiten
  • De klant aan het stuur
  • Het streven naar perfectie
  • Lean wordt vaak gecombineerd met Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma onderscheidt zich als kwaliteitsmanagement-methode door de datagedreven insteek. Centraal staat statistiek en het analyseren van data op basis waarvan een verbeterplan kan worden gemaakt. Deze datagedreven methode heeft als doel om stapsgewijs en projectmatige cruciale bedrijfsprocessen aan te pakken en zo bedrijven winstgevender te maken. Aan de basis van de verbetering ligt altijd de wens van klant of stakeholder. Aan de hand van het DMAIC stappenplan en de Six Sigma toolbox leer je Six Sigma toe te passen binnen jouw organisatie.

Beste aanbieders in Kwaliteit- & Projectmanagement helpHieronder een overzicht van de beste opleiders binnen deze categorie voor dit jaar. De score is gebaseerd op ervaringen van deelnemers die dit jaar een product persoonlijke ontwikkeling hebben afgerond.

Categoriescore (2024)
1Lean2Succes
star 9,5 (50 ervaringen)
2Lean Six Sigma Groep
star 9,4 (29 ervaringen)
35ST3PS Lean Six Sigma
star 9,4 (50 ervaringen)
4Adding Value Consulting (AVC)
star 9,3 (24 ervaringen)
512Mprove | Lean en Agile trainingen
star 9,2 (39 ervaringen)
6Leanprofs
star 9,2 (28 ervaringen)
7Capgemini Academy
star 9,0 (74 ervaringen)
8LCG
star 9,0 (26 ervaringen)
9Agile Scrum Group
star 8,8 (53 ervaringen)

Recente ervaringen

Wim Snijders
starstarstarstarstar
Wim Snijders
10
Stakeholder Management training

"Het was een prima cursus, de termijn van de bijeenkomsten was wat kort op elkaar en dat had voordelen maar ook wat nadelen in het verwerken van de opdrachten, maar het algemene gevoel was erg goed. Vragen werden door Fred allemaal met alle aandacht behandeld, en gaf een extra dimensie aan de cursus, mede cursusisten ook bedankt voor de openheid en enthousiame. " - 18-07-2024 14:14

"Het was een prima cursus, de termijn van de bijeenkomsten was wat kort op elkaar en dat had voordelen maar ook wat nadelen in het verwerken … alles lezen - 18-07-2024 14:14

starstarstarstarstar
neel de bruijn
adviseur Jeugdgezondheidszorg
10
Lean Six Sigma Green Belt training (7 dagen)

"Ruben is een goede hij combineert een heldere uitleg met een scherp inzicht in het energieniveau in de groep. Hij gebruikt diverse werkvormen om het materiaal te bespreken en om een afwisselend programma te realiseren. Zelfs na hele dagen training, was ik nog energiek." - 18-07-2024 07:44

"Ruben is een goede hij combineert een heldere uitleg met een scherp inzicht in het energieniveau in de groep. Hij gebruikt diverse werkvorme… alles lezen - 18-07-2024 07:44

starstarstarstarstar
Anoniem
10
Professional Scrum Master

"Hele goede training! Niet alleen focus op de theoretische kant van Scrum, maar ook op de meer softe kant zoals onderliggende values.
Veel oefeningen tussendoor om echt grip te krijgen op de theorie, goede balans tussen theoretische uitleg en het toepassen in de praktijk zodat het goed blijft hangen.
Er is ook een 1-daages Scrum Master training maar ik zou deze zeker aanraden. De beste training die ik dusver heb mogen volgen!!
Hoe waardeer je de trainingsmaterialen? 10
In hoeverre heb je geleerd wat je wilde leren? 10
In hoeverre zou je deze training aanbevelen? 10
In hoeverre is het geleerde toepasbaar? 10
Hoe waardeer je Trainer? 10" - 12-07-2024 00:00

"Hele goede training! Niet alleen focus op de theoretische kant van Scrum, maar ook op de meer softe kant zoals onderliggende values. Veel … alles lezen - 12-07-2024 00:00